ton lop nha

1. Tôn cách nhiệt (tôn mát, tôn P PE) – Tôn cách nhiệt cũng có tác dụng ngăn cản nhiệt lượng từ mặt trời vào bên trong …